Welkom bij Suddaby Training & Coaching!

Suddaby Training en Coaching geeft resultaatgerichte, praktijkgerichte en interactieve trainingen voor mensen en organisaties die de stap willen maken van 'financial' naar 'business' control.

Wij zorgen ervoor dat zowel uzelf als uw organisatie in control komen (en blijven!).

Met behulp van onze trainingen en coachingstrajecten bereikt uw organisatie een effectieve samenwerking tussen Finance & Control en de lijnorganisatie.

Concept van Suddaby Training en coaching:


1. Borging vraagt om zien, horen en voelen
Een training is pas effectief als het een blijvend effect heeft. Om deze borging te realiseren, gebruiken we activiteiten die verder gaan dan het behandelen van de theorie of het uitwerken van een case. Als voorbeeld is de slipcursus te noemen die gebruikt wordt in onze trainingen. Om een auto 'in control' te houden is focus en samenwerking nodig: iets wat in een organisatie niet anders is. Wanneer men de activiteit ('voelen') combineert met de theorie en de brug naar de praktijk dan beklijft het en is borging gerealiseerd.

horen zien voelen

2. Kennis en vaardigheden
Een resultaatgerichte training behandelt theorie en slaat de brug naar de praktijk. De rol van de controller vraagt om een set van kennis en vaardigheden. Kennis niet alleen op het gebied van F&C maar ook van de organisatie zelf en de producten of diensten die zij levert. Om die kennis te vergaren zijn vaardigheden nodig: gesprekstechnieken, luistervaardigheden etc. Alleen in die combinatie is verandering en samenwerking mogelijk.

Business versus Financial Control: waarom een training?

Een organisatie vraagt om sturing en Finance & Control speelt hierbij een steeds grotere rol. Dat is een mooie beweging en een uitnodiging aan alle financials om zich verder te ontwikkelen.

De controller als moneymaker, sparringpartner, rechterhand, enz. enz.: er is al veel geschreven over de veranderende rol. Er zijn echter nog maar weinig successen in de praktijk. Maurice Suddaby heeft succesvolle veranderingen op dit gebied mogelijk gemaakt en kent de te ontwikkelen kennis en vaardigheden om daar te komen.

Maurice is trainer en coach bij Suddaby Training en Coaching en helpt organisaties in het realiseren van samenwerking, vooruitgang en de stap naar business control. Er is namelijk veel tijd en resultaat te winnen met deze samenwerking: er blijft op dit moment nog teveel onduidelijk, er wordt teveel uitgesteld en te weinig op basis van managementinformatie gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat onder meer de volgende vraagstukken naar boven drijven als het gaat om de stap van financial naar business control:

1) Hoe kunnen Finance & Control (F&C) en de Lijnorganisatie met elkaar samenwerken?
Financials denken met hun linker hersenhelft (orde, logica etc.), lijnmanagers met hun creatievere rechter hersenhelft (gevoel, praktijk). In onze trainingen leert u hoe deze twee tegenstrijdige visies met elkaar samen leren werken. Resultaat is dat ze op 1 lijn zitten en aan een half woord genoeg hebben.

2) Wat is de rol van de controller?
Een basisbeginsel maar er wordt echter weinig stil bij gestaan. Wat wordt van de controller verwacht? Wat is zijn functie binnen F&C en wat is zijn rol richting de lijnorganisatie? Deze rol is voor iedere controller scherp te krijgen met behulp van de theorie. De praktijk toont aan dat een controller die zich bewust is van zijn of haar rol, hier ook naar handelt. De uitkomst is de verandering van een uitvoerende naar een ondersteunende rol.

3) Welke stuurinformatie levert Finance & Control op?
Een managementrapportage dient ondersteunend te zijn aan het keuzeproces van het management. Welke targets zijn behaald? Hoe vertalen zich de plannen naar de komende periode? Oftewel: een blik in de achteruitkijkspiegel en over de motorkap. Hoe verzamelt Finance & Control deze financiële en niet-financiële informatie? In een training leert u dat het vooral de lijnorganisatie is die de inhoud van de managementrapportage verzorgt en dat Finance & Control hier een ondersteunende rol in heeft.

4) Hoe veranderen van uitvoerend naar ondersteunend
Finance is uitvoerend, Control is ondersteunend. Hoe realiseer je de juiste beeldvorming binnen de organisatie? Hoe krijg je als Finance & Control de uitnodiging om ondersteunend te zijn aan de lijnorganisatie? Door een praktijkgerichte training is de stap van uitvoerend naar ondersteunend te realiseren waarbij men leert wat er nodig is om een deze nieuwe rol gegund te krijgen.


Suddaby Training & Coaching | Copyright